رفتن به مطلب

سوالات و مشکلات

1,297 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 1,557 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 676 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 580 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 694 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 693 بازدید
 1. چنتا سوال

  • 2 پاسخ
  • 611 بازدید
 2. چند تا سوال

  • 3 پاسخ
  • 698 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,043 بازدید
 3. چند مشکل انجمن

  • 7 پاسخ
  • 1,193 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 762 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,608 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 732 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 2,446 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 903 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 857 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,048 بازدید
 4. حالت خطی

  • 4 پاسخ
  • 976 بازدید
 5. حذف 1 بیشتر

  • 2 پاسخ
  • 1,050 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,019 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 849 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 777 بازدید
 6. حذف اعتبار

  • 4 پاسخ
  • 1,022 بازدید
 7. حذف اعتبار منفی

  • 1 پاسخ
  • 607 بازدید
 8. حذف بخشی از انجمن

  • 3 پاسخ
  • 679 بازدید
 9. حذف جدول mybb_thx

  • 0 پاسخ
  • 792 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 638 بازدید
 10. حذف قسمتی ارسال سریع

  • 3 پاسخ
  • 724 بازدید
 11. حذف قسمتی از پست بیت

  • 2 پاسخ
  • 514 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 1,630 بازدید
 12. حذف کدها از توی قسمت ارسال

  • 3 پاسخ
  • 920 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 882 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 694 بازدید
 13. حذف منوي ويرايش

  • 6 پاسخ
  • 903 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 925 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 949 بازدید
 14. حذف نوشته " ویرایش "

  • 4 پاسخ
  • 969 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,490 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,161 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,235 بازدید
 15. خالی بودن پوشه inc/plugins

  • 2 پاسخ
  • 825 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,198 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 2,402 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 816 بازدید
 16. خراب شدن بخش جستجو

  • 2 پاسخ
  • 632 بازدید
 17. خرابي

  • 4 پاسخ
  • 786 بازدید
 18. خرابی انجمن

  • 4 پاسخ
  • 792 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 849 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,705 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 966 بازدید
 19. خروجی گرفتن از قالب

  • 10 پاسخ
  • 1,476 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,062 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,057 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,170 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,134 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,194 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 615 بازدید
 20. خطای ادیتور

  • 3 پاسخ
  • 791 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 745 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 926 بازدید
 21. دانلود

  • 3 پاسخ
  • 796 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 653 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,241 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,259 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 619 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 1,608 بازدید
 22. در خواست پلاگین

  • 1 پاسخ
  • 725 بازدید
 23. در خواست پلاگین

  • 10 پاسخ
  • 1,937 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 856 بازدید
 24. در خواست کد

  • 1 پاسخ
  • 543 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 889 بازدید
 25. در خواست کمک

  • 2 پاسخ
  • 649 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,656 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,136 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 851 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 813 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 2,370 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 940 بازدید
 26. درخواست

  • 1 پاسخ
  • 503 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,203 بازدید
 27. درخواست آلارم

  • 0 پاسخ
  • 502 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,850 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 940 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 823 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 811 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 696 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,353 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 611 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 878 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 854 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,036 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 876 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,232 بازدید
 28. درخواست ادیتور

  • 3 پاسخ
  • 712 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,746 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,690 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 915 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 874 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,209 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 667 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 954 بازدید
×